เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556

UploadImage

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556 RSU Research Conference 2013

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้อง Auditoriumชั้น 2  อาคาร Digital Multimedia Complex(ตึก 15)  มหาวิทยาลัยรังสิต

เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ การพัฒนาการเรียนการสอน และวิจัยสถาบันในวงกว้างระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

ภายในงานมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “การศึกษาคือนวัตกรรม” การนำเสนอผลงานวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และพิธีมอบประกาศนียบัตร/รางวัล แก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

ทั้งนี้ ขอเชิญนักวิชาการและนักวิจัยจัดส่งผลงานวิจัยในรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) เพื่อเผยแพร่ลงในเอกสารประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556

ซึ่งผลงานวิจัยที่จะจัดส่งเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1. แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  2. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5. วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

6. วิจัยสถาบัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.0-2791-5686 -91

 E-mail : rsuconference@rsu.ac.th หรือ www.rsucon.org

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 11,346 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 55 เวลา 10:45:00 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ