เรียนรู้การตัดต่อหนังสั้นด้วย Adobe Premiere Pro กับ TK parkUploadImage
          อุยานการเรียนรู้ TK park เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere สำหรับผลิตงานวิดีโอ ทั้ง Pre-Production  และ Post-Production, เรียนรู้การตั้งค่าโปรเจคสำหรับงานวิดีโอ (Preset Setting, Custom Settings), การตัดต่อ Editing in Timeline, การตัดต่อโดยใช้ Transitions  และ Effects, การประยุกต์งานตัดต่อวิดีโอ เช่น การทำเซ็นเซอร์ เทคนิคการเปลี่ยนสีภาพวิดีโอ การสร้างหน้าจอหลายๆจอ การสร้างกรอบภาพ การใช้ Effect จาก Plug in และ การทำงานด้านเสียงใน Adobe Premiere Pro ในวันเสาร์ที่ 18-อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00-17.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1-2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์          ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-257-4300 ต่อ 301,302


ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TK park

Comments