หลักสูตร ป.โท ล่าสุด! เรียน 1 ปีทำงานในสวิส 6 เดือนอย่างถูกกฎหมาย


UploadImage

เริ่ม มกราคม 2556 นี้ กลียองเปิดหลักสูตรใหม่ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ด้านการเงินของธุรกิจบริการ !!..

เรียนที่โรงเรียน 6 เดือน และนอกโรงเรียนอีก 6 เดือน โดยวิธีทางไกล (ออนไลน์)


UploadImage

หลักสูตรมุ่งเน้นพิเศษทั้งทางด้านวิชาการและนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ จากหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปํญหาต่อความท้าทายทางด้านการเงินของโลกปัจจุบัน

นักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้และเครื่องมือในการทำงานทางด้านการบริการรายได้ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารสินทรัพย์ การบริหารความมั่นคั่งของผู้ประกอบการกลยุทธ์การขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนทางด้าน CSR

UploadImage

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จบทางด้านธุรกิจบริการหรือบริหารธุรกิจที่ต้องการประกอบอาชีพทางด้านการเงินของธุรกิจบริการ หลักสูตรสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องเรียนและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนซึ่งผู้สนใจไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้ที่กำลังทำงานในด้านนี้และต้องการความรู้เพิ่มเติมก็สามารถเรียนได้

สำหรับนักศึกษาบางรายอาจต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในบางรายวิชาที่นักศึกษาไม่เคยเรียนมาก่อนมากที่สุด 4วิชา ในช่วงภาคเรียนที่ 1ราคา 900สวิสฟรังส์ต่อ 1วิชา (1.5หน่วยกิต) บางวิชาอาจมีเรียนแบบทางไกลหรือเรียนในชั้นเรียน

การเรียนในห้องเรียน 6เรียนที่วิทยาเขตบูล (Bulle) และอีก  6 เดือนแบบทางไกล (ออนไลน์) เพื่อจบการศึกษา นักเรียนต้องนำเสนอวิทยานิพนธ์ที่สถาบัน ซึ่งมีระยะเวลา 1สัปดาห์ ก่อนวันจบการศึกษา แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและค่าอาหารเอง

ในช่วงภาคเรียนที่ 2 (6 เดือนหลัง) นักศึกษาสามารถกลับมาเรียนทางไกลที่บ้านของตนเองได้หรือสามารถ พำนักต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง รวมทั้งค่าประกันชีวิต ซึ่งนักศึกษาสามารถหางานทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ด้านการเงินของธุรกิจบริการนานาชาติ

หลักสูตรทั่วไป

· ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี

·วิธีการเรียน : 6  เดือนเรียนในโรงเรียน อีก 6 เดือนเรียนนอกโรงเรียน โดยวิธีทางไกล (ออนไลน์)

· เหมาะสำหรับ : ธุรกิจบริการหรือบริหารธุรกิจบัณฑิตที่ต้องการประกอบอาชีพทางด้านการเงินในธุรกิจบริการ ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่จบปริญญาทางด้านการเงิน

คุณสมบัติ :

1.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

2.ปริญญาตรีทางด้านธุรกิจบริการหรือบริหารธุรกิจ

3. IELTS 6.0

· เริ่มต้นเรียน : มกราคมของทุกปี เท่านั้น

· ราคาเรียน : 6 เดือนแรก 27,835 สวิสฟรังส์และอีก 6 เดือนที่สอง (ทางไกล)11,650 สวิสฟรังส์ ทั้งหมดประมาณ 1,261,920 บาท (32 บาทต่อสวิสฟรังส์)

UploadImage

ทำไมต้องเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงกลียอง

·       กลียองได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนบริหารการโรงแรมสูงสุด 3 อันดับแรกของโลก

·       นักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบทางด้านการเงิน ที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี

·       ด้วยคุณภาพระดับโลกของเหล่าคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในสถาบันบริหารธุรกิจการโรงแรม

·       มีความสัมพันธ์ที่ดีและแนบแน่นอย่างยาวนานกับภาคธุรกิจบริการ ทำให้นักเรียนที่จะจบการศึกษาหางานได้ง่าย

·       นักศึกษาร้อยละ 95 ได้รับการเสนองานให้ 3-4 งานก่อนจบการศึกษา

·       นักเรียนนานาชาติมากกว่า 90 เชื้อชาติ

·       ใบอนุญาตพำนักระยะยาว (B-permit) สามารถทำงานในสวิสเซอร์แลนด์ได้ในระหว่าง 6 เดือนหลัง (ภาคเรียนที่ 2)
 
UploadImage
เรียนเชิญฟังสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ณ ห้องมณฑาทิพย์ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

โทร 02-655-7515-6 , 081-920-8882

www.ekthana.com/e-mail : info@ekthana.com

Comments